Lodewijk Asscher komt op voor refo-scholen

  • 15 november 2020

In Trouw van 14 november 2020 stond een interessant interview met Lodewijk Asscher, voorman van de PvdA, in reactie op de commotie rond de vrijheid van onderwijs. Asschers uitlatingen zijn niet interessant vanuit zijn visie; het is al jaren bekend dat de PvdA voor een acceptatieplicht is. De argumentatie van Asscher is bijzonder, en daarom is dit interview de moeite waard. Ik maak een samenvatting op basis van zijn overtuiging en de genoemde argumenten.

De context is de discussie rond de reformatorische scholen. Ouders zouden een identiteitsverklaring moeten ondertekenen die negatief zou oordelen over homoseksualiteit. Asscher is vóór modernisering van artikel 23 van de Grondwet. Dat is het uitgangspunt van de PvdA en volgens de krant heeft hij onlangs een voorstel daartoe naar de Tweede Kamer gestuurd.

De argumenten
"De overheid moet nadrukkelijk de opdracht krijgen via het onderwijs te werken aan gelijke kansen voor ieder kind." Een bekend argument voor een PvdA'er en eigenlijk ben ik het wel een beetje met hem eens, al vraag ik me af of dit exclusief de verantwoordelijkheid van de overheid is.

Asscher plaatst de discussie in het kader van zijn wethouderschap in Amsterdam en meldt dat er schoolbestuurders waren die vragen over de kwaliteit van het onderwijs uit de weg gingen, door zich te verschuilen achter artikel 23. Maar... in Amsterdam zijn geen reformatorisch scholen... Om welk soort scholen het toen in Amsterdam ging, vermeldt Asscher niet. En voor zover bekend, zijn er ook geen reformatorische scholen die vragen over de kwaliteit van het onderwijs uit de weg gaan.

Vervolgens komt hij weer bij de kansenongelijkheid: "Kansenongelijkheid is een groot maatschappelijk probleem dat door corona onder een vergrootglas is gekomen." Als een school jou als jongere weigert, dan "heeft dat grote gevolgen voor je kansen op een succesvolle baan, op levensgeluk, en op gezondheid." Ah, dit is interessant: als scholen een leerling weigeren, verkleinen de kans van die leerling op een grootste toekomst. Als je het interview leest, lijkt het alsof dit altijd geldt...

Meneer Asscher, bedoelt u echt dat een jongere slechter af is als hij niet op een reformatorische school toegelaten wordt? Is het zo dat een jongere grotere kansen heeft op een succesvolle baan, op levensgeluk en op een goede gezondheid als hij naar een reformatorische school gaat?

Openbaar onderwijs
Asscher ziet het in dit interview als een schrikbeeld als het bijzonder onderwijs zou verdwijnen. Zijn visie zou dan een begaanbare weg zijn, zodat het "bijzonder onderwijs, al dan niet religieus geïnspireerd, kan blijven bestaan." Tja, als zijn argumentatie hout snijdt: op een reformatorische school ben je beter af voor je toekomst... Je zou het bijna denken als je de afgelopen week de diverse leerlingen van reformatorische scholen hebt gevolgd die in de media aan het woord kwamen.

Een spannende vraag blijft dan wel of een acceptatieplicht voor reformatorische scholen veel verschil zou maken in de onderwijspraktijk van alle dag.

Bron: Als het aan Asscher ligt, gaat dat 'heilig artikel 23' op de schop, Trouw 14 november 2020


Reageer!

Neem contact met mij op als je denkt dat ik over dit onderwerp iets voor jou of je bedrijf kan betekenen!