Een nieuw blog sinds jaren

  • 3 augustus 2020

Een vernieuwde website vraagt natuurlijk ook om een nieuw blog. Sinds januari 2017 is er op mijn website geen inspirerend stukje meer verschenen. Dat was niet omdat ik niets inspirerends meer meemaakte, maar eigenlijk alleen omdat de website te oud was om iets actueels te doen. Dat is nu verleden tijd.

Vrijwel dagelijks komen er quotes langs die om reflectie vragen. En regelmatig zet ik een paar regels op papier om iets terug te geven. Ik vind dat belangrijk: iets teruggeven. Het nieuws kun je bekritiseren en naast je neer leggen, maar wanneer je er iets aan toevoegt, wordt nieuws voor iedereen waardevoller.

Van waarde
En toch blijft dat een lastig punt: wanneer is iets van waarde? Ik heb daar zelf wel ideeën over, maar zulke ideeën zijn niet vanzelfsprekend algemeen geldend. Nieuws is, en dat is misschien wel een leerpunt van de laatste jaren, contextueel: afhankelijk van je context lees je nieuws anders. Wanneer ik enthousiast wordt van wat ik lees, mag ik er wel vanuit gaan dat mensen met een vergelijkbare context dit misschien ook wel waarderen.

Objectief
Ik moet daarom niet de illusie hebben dat de waarde van mijn stukjes voor iedereen hoog is. Die objectiviteit past niet bij de wereld anno nu. Helaas... Op deze manier heb ik mijn blogs van de achterliggende jaren nog eens doorgelezen. En heel eerlijk: dat viel mee! Vanuit mijn context - met name het voortgezet onderwijs - lees ik over onderwerpen die nog steeds het waard zijn om over na te denken.

Zo wil ik ook de komende tijd doorgaan: vanuit een persoonlijke setting schrijven over onderwerpen die binnen mijn context relevant zijn voor anderen. Eén hoofdthema, dat ik ook teruglees in de oudere stukjes, kan ik je wel verklappen: hoe staat het individu in verbinding met de groep?