Methode-ontwikkeling

Wat een goede docent is, kun je prima aan leerlingen vragen. En veel goede docenten kunnen mooie lessen maken zonder een methode. En toch zijn methodes erg nuttig voor het onderwijs. Wij zijn al meer dan 20 jaar betrokken bij methode-ontwikkeling voor verschillende vakken.

Een methode voor een vak als Nederlands of geschiedenis biedt docenten structuur èn basaal oefenmateriaal. Ook kun je er vanuit gaan dat in de methode alle 'verplichte' kennis aan de orde komt. Onder andere daarom zijn methodes onmisbaar voor het onderwijs.

Al voor de eeuwwisseling werden wij regelmatig betrokken bij methode-ontwikkeling, met name voor de vakken Nederlands en geschiedenis. De eerste taak was feedback geven op een concept-product. Je kijkt dan: zou ik met dit materiaal in mijn les uit de voeten kunnen. Je legt je eigen idee over lesgeven naast de methode en je kijkt of er een klik is.

Een stapje terug bij methode-ontwikkeling

Toen we later actief betrokken werden bij methode-ontwikkeling, werd duidelijk dat je als methode-ontwikkelaar vaak een stapje terug moet doen. Je maakt geen complete, inspirerende lessen, maar je maakt materiaal waarmee een willekeurige docent aan de slag moet kunnen. Vaak moet de methode die ontwikkeld wordt ook aansluiten bij een breed skala aan opvattingen. Is de theorie en de instructie zo geformuleerd dat leerlingen er zelfstandig mee aan de slag kunnen?

Een stapje terug betekent ook: beknopt formuleren. Een instructie die uit meerdere elementen bestaat, kan beter niet in een samengestelde zin gestopt worden; verdeeld over meerdere korte zinnen wordt de instructie beter.

Na Nederlands en geschiedenis kwamen ook andere vakken aan de orde. Rond 2003 hebben we een vakoverstijgend ict-project geleid dat gericht was op het verwerven van informatievaardigheden. En daarna kwam de focus op het vak muziek te liggen. In 2019 gingen we werken aan de ontwikkeling van materiaal voor informatietechnologie, de vmbo-variant van informatica.

Wij hebben ons de achterliggende jaren vooral gespecialiseerd in lesmateriaal voor het vmbo - zowel de beroepsgerichte (basis / kader) als de theoretische leerwegen. Juist voor deze leerlingen is een duidelijke instructie heel belangrijk!

En het leuke is, dat ervaring in methode-ontwikkeling ook weer positieve gevolgen heeft voor je eigen lessen.