Waarom werd ik ondernemer

Op de eerste werkdag van 2006 was ik, Pieter Verrips (1971) in Amersfoort bij de Kamer van Koophandel om me als ondernemer in te schrijven. Ik koos voor de naam Verrips Digitale Diensten en noemde mezelf webbouwer: het bouwen van websites is de kern van ons bedrijf maar de naam geeft al aan dat we in dienstverlening verder gaan. Dit moment was een startpunt, maar ook een mijlpaal in een ontwikkeling.

Wat ging eraan vooraf?
In augustus 1991 begon ik als docent op een vmbo-school. Al snel werd mij duidelijk dat een vmbo'er actief onderwijs nodig heeft. Dit werd rond 1996 versterkt door de opkomst van de computer in het onderwijs. De directie van de school waar ik werkte kwam met de opdracht voor elke vakgroep: bedenk hoe je ICT kunt toepassen bij jullie vak? Samen met mijn collega's bedacht ik een plan om leerlingen op een interactieve manier infomatievaardigheden te laten verwerven. Er was één probleem: er bestond geen software om het plan praktisch in te vullen. "O, maar dan maken we die software toch ook zelf?" opperde ik. Zo begon ik met programmeren.

Naar het web
Rond de eeuwwisseling werd ik gevraagd om een website te bouwen waarop lesmateriaal gepresenteerd kon worden van een ICT-component voor een lesmethode geschiedenis waar ik bij betrokken was. Dat was de stap naar het internet, naar html en javascript en later ook css voor de vormgeving. En toen begon het balletje langzamerhand te rollen. Van verschillende kanten kwam de vraag naar websites, eerst vooral in de directe kring van het onderwijs, maar in 2003 werd via-via ook het eerste bedrijf klant bij mij.

Ondernemer
Een beetje hobbyen in de avonduren is leuk, maar al snel kwam de vraag op hoe ik in deze nieuwe tak van sport dezelfde kwaliteit kon bieden als ik voor het lesgeven belangrijk vind. Daarvoor is grondige kennis van actuele IT-technieken belangrijk en om dat te verwerven is tijd nodig. Het idee om de hobby te ontwikkelen tot een echt bedrijf was geboren. Maar schoolmeester zal ik altijd blijven! Het is fantastisch om mijn ervaringen als ondernemer een plek te geven in de lessen in het voortgezet onderwijs. Ook de pubers vinden het leuk om verhalen te horen over het ondernemerschap en op de één of andere manier worden ze actiever als ze in ondernemerschap (en eigenaarschap) uitgedaagd worden om te leren!

Als ondernemer voor de klas
Vanaf 2011 werk ik regelmatig als invaller in het onderwijs. Deze ontwikkeling voegde een nieuwe ervaring toe. Ik durf te zeggen dat mijn docent-zijn doelmatiger en efficiënter werd. Dat directies van scholen moesten wennen aan een zakelijke benadering, is ook waar. Gelukkig kreeg ik de kans om te laten zien dat onderwijskwaliteit en ondernemerschap heel goed kunnen samengaan!

> Lees waarom er een eekhoorn in ons logo zit.